Teplovodní plně automatický kotel se zásobníkem paliva na biomasu PROGRES ECO

Splňují normu EN 303-5 třída V.

Výkonová řada:

  • PROGRES ECO 80 - výkon    80 kW
  • PROGRES ECO 100 - výkon  100 kW
  • PROGRES ECO 150 - výkon  150 kW
  • PROGRES ECO 200 - výkon  200 kW
  • PROGRES ECO 300 - výkon  300 kW
  • PROGRES ECO 500 - výkon  500 kW
  • PROGRES ECO 1000 - výkon  1000 kW
  • PROGRES ECO 2500 - výkon  2500 kW


Druh paliva: veškerá fytopaliva

Palivové dřevo

  • ve formě polen – přikládání zepředu
  • ve formě štěpky – přikládání ze zásobníku

PROGRES ECO 1000 PROGRES ECO 1000
Boční pohled na kotel, výměník a zásobník Boční pohled na kotel, výměník a zásobník

Zadní pohled na výměník a spalinové ventilátory Zadní pohled na výměník a spalinové ventilátory
Ovládací panel Ovládací panel

typ kotle PROGRES ECO 500 PROGRES ECO 1000 PROGRES ECO 2500
ZÁKLADNÍ PARAMETRY jmenovitý výkon kW 500 1000 2500
výkonový rozsah kotle kW 250-500 600-1000 1500-2500
teplota odchozích spalin °C 170 160 160
objemový průtok spalin m3/hod 1250 2840 7100
maximální teplota vody °C 100 100 100
teplota vratné vody °C 40 40 40

Max provozní tlak vody v kotli

kPa 150 150 150
NAPÁJECÍ ČERPADLO objemový výkon m3/hod - - -
příkon kW - - -
SPALINOVÝ VENTILÁTOR objemový výkon m3/hod 1600 2x1600 7600
příkon kW 2,2 4,4 5,5
HYDRAULICKÉ ROŠTOVÁNÍ hydraulický píst - síla N 20000 25000 62000
příkon kW 1,4 2,2 5
PALIVO (ŠTĚPKA, PELETY, PILINY) maximální průměr štěpky mm 80 80 80
maximální délka štěpky mm 80 80 80
ROZMĚRY KOTLE výška mm 3500 3200 -
šířka mm 2130 2400 -
délka mm 3900 8000 (s výměníkem) -
hmotnost kg 5350 12000 -
objem spalovací komory l 4000 9100 -
objem oleje v kotli l 5350 14000 35000
ZÁSOBNÍK PALIVA na 48-hod. provozu m3 13,6 27 66,7

Řez kotlem PROGRES ECO 1000 Řez kotlem PROGRES ECO 1000