Kotel KTP Progres Pyro 250 kW

Jedná se o teplovodní ocelový svařovaný kotel skládající se ze dvou samostatných částí z důvodu montáže do snížené podlahy kotelny o tepelném příkonu 250 kW. Jedna část kotle tvoří spalovací komora s vodou chlazeným roštem, která je navržena tak, že je ji možno plnit palivem – drcenou biomasou shora sypáním nebo vházením polenového dříví. Pro zajištění co nejvyšší účinnosti zařízení je kotel opatřen spalinovým radiálním ventilátorem. Druhou čásí kotle je dvoutahový trubkový výměník ve svislém provedení.


Kotel KTP Progres Pyro 100 kW

Teplovodní kotel Atoma o výkonu 100 kW v provedení s ručním přikládáním kusového dřeva. Kotel je osazen třemi radiálníi ventilátory zajišťující přísun primárního, sekundárního vzduchu a odtah spalin. Všechny stěny kotle jsou omývány vodou a jsou zaizolovány pomocí izolace a žárové vyzdívky. Ve drhé části kotle se nacází dvoutahový trubkový výměník tepla ve svislém uspořádání.


Přeprava zásobníku na dřevní štěpku o objemu 60 m3

 


Progres ECO 2000 kW

Teplovzdušný kotel o výkonu 2000 kW určen ke spalování dřevní hmoty a biomasy ve formě kukuřičných klasů. Současně bylo investorem požadováno spalování klád o délce 2 m, proto je kotel rozšířen na rozměr 2,7 m i s ohledem na plnění kotle za pomoci nakladače. Kotel je vybaven vodou chlazeným roštem a rovněž stěny spodní čási kotle jsou chlazeny vodou. Pro co nejdokonolaješí prohoření paliva je kotel vybaven hydraulicky ovládaným roštováním. Spalovací komora kotle je konstruována v adiabatickém provedení a je tepelně izolována pomocí žárové izolace a žárobetonové vyzdívky. Pro zajištění co nejdkonalejšího spalování je kotel vybaven vysokotlakým přívodem primárního a skundárního vzduchu. Dopravované množství vzduchu je řízeno pomocí frekvenčních měničů. Druhou čásí zařízení je protiproudý stojatý celonerezový výměník tepla sloužící pro předehřev pracovního media, kterým je vzduch.


Progres Pyro 2x100 kW na uhlí

Poloautomatické kotle o výkonu 100 kW na spalování uhlí s adiabatickou komorou.


Progres Eco 200 kW

Plně automatický kotel Progres Eco 200 kW na spalování štěpky se zásobníkem, s výměníkem a multicyklonem pro odloučení TZL, kotel má automatické přikládání, automatické roštování, 1x ventilátor pro primární vzduch, 1x sekundární vzduch, 1x spalinový ventilátor. Automatika je řízena pomocí dotykového displeje.


Přestavba kotle STEP-KC

Kotel STEP-KC, který byl námi přestavěn pro lepší spalování. Ke kotli byl přidán vodou chlazený rošt, primární ventilátor, sekundární ventilátor, spalinový ventilátor, rozvaděč.


Progres Pyro 50 kW

Kotel o výkonu 250 kW na ruční přikládání na spalování biomasy, s adiabatickou spalovací komorou. Ručně přikládaný kotel Progres Pyro 50 kW se zplynovací tryskou a spalinovým ventilátorem. Kotel disponuje velkou spalovací komorou a splňuje emisní třídu 5.Progres Pyro 250 kW

Kotel o výkonu 250 kW na ruční přikládání na spalování biomasy, s adiabatickou spalovací komorou. Kotel splňuje požadavky ekodesign a je v 5. emisní třídě.Progres Eco 600 kW

Plně automatický kotel s multicylonem, automatické přikládání, automatické roštování.Progres Pyro 120 kW

Ručně přikládaný kotel Progres Pyro 120 kW, se zplynovací tryskou a spalinovým ventilátorem.Progres Eco 50 kW SMRuční kotle Progres Pyro


Eco Paper 50 kW

Ručně přikládaný kotel Eco Paper 50 kW na papírové brikety, se zplynovací tryskou a spalinovým ventilátorem, s automatickým roštováním pomocí hydraulického agregátu. 

Progres Pyro 100 kW

Ručně přikládaný kotel Progres Pyro 100 kW, se zplynovací tryskou a spalinovým ventilátorem. 

Progres Pyro 50 kW

Ručně přikládaný kotel Progres Pyro 50 kW s elektrofiltrem, se zplynovací tryskou, vyzdívkou pro zpomalování rychlosti a dokonalé prohoření v adiabatické spalovací komoře, spalinovým ventilátorem a trubkovým výměníkem.Automatické kotle Progres Eco


Progres Eco 1 000 kW na uhlí

Plně automatický teplovodní kotel Progres Eco 1 000 kW na uhlí ořech II se zásobníkem, s výměníkem a multicyklonem pro odloučení TZL, kotel má automatické přikládání, automatické roštování, výhrab popela, 1x ventilátor pro primární vzduch, 1x sekundární vzduch, 1x spalinový ventilátor. Automatika je řízena pomocí dotykového displeje. Vytápěna hala, ve které jsou umístěny teplovodní jednotky. Projekt spočíval v kompletní výměny parního potrubí za teplovodní.Progres Eco 100 kW na dřevěné pelety

Automatický kotel Progres Eco 100 kW na dřevěné pelety se zásobníkem a hořákem Pellas X - ovládaného a regulovatelného pomocí dotykového displeje, přehledné rozhraní s možností připojení k internetovému modulu, kde je možné zobrazit grafy průtoku paliva, výkon kotle, výkon ventilátoru, teplotu kotle, teplotu podavače, plamen v závisloti na čase. 

Progres Eco 100 kW na papírové brikety

Automatický kotel Progres Eco 100 kW na papírové brikety, se zplynovací tryskou a spalinovým ventilátorem, s automatickým roštováním. 

Progres Eco 2 000 kW

Plně Automatický horkovzdušný kotel Progres Eco 2 000 kW na štěpku se zásobníkem, s výměníkem a turbínou pro výrobu elektrické energei, kotel má automatické přikládání, automatické roštování, výhrab popela, 1x ventilátor pro primární vzduch, 1x sekundární vzduch, 1x spalinový ventilátor 

Progres Eco 400 kW

Automatický kotel Progres Eco 400 kW na štěpku s multicyklonem pro eliminaci TZL 

Progres Eco 700 kW

Plně Automatický kotel Progres Eco 700 kW na štěpku se zásobníkem, automatické přikládání, automatické roštování, výhrab popela, 1x ventilátor pro primární vzduch, 1x sekundární vzduch, 1x spalinový ventilátor 

Kotel Atoma Progres Eco 90

Rozměry: 1,65 x 0,8 x 1,7 (v x š x h)Kotel Progres Eco 120 na uhlí

Výkon kotle: 120 kWAutomatický kotel na dřevní štěpku

Vytápění administrativní budovy a skleníku
Tepelný výkon: 160 kWKotel Progres Eco 250 pro spalování papírových briket

Výkon kotle: 250 kWSestava dvou automatických kotlů se zásobníkem na dřevní štěpku

Tepelný výkon: 2 x 250 kWAutomatický kotel Progres Eco 500 pro spalování dřevní štěpky a pelet

Tepelný výkon: 500 kWAutomatický kotel KTP 1000 pro spalování dřevní štěpky

Tepelný výkon kotle: 1000 kW
Kotel slouží pro vytápění obceAutomatický parní kotel na dřevní štěpku

Tepelný výkon: 500 kW

Parametry páry

  • Množství: 0,3 - 0,6 t/hod
  • Teplota: 240 °C
  • Tlak: 1,5 MPa
  • Elektrický výkon: 30 kW

Zbývající tepelný výkon je možné využít pro vytápění, sušení dřeva, zemědělských plodin, pilin při výrobě pelet a briket apod.
Tento kotel je referenční a je možné si jej prohlédnout v naší výrobě v Sudoměřicích nad Moravou.Automatický parní kotel Progres Eco 1000 kW

Termín realizace 07/2018

Plně automatický parní kotel Progres Eco 1 000 kW na uhlí ořech II se zásobníkem s hydraulickou posuvnou podlahou a mezizásobníkem, s parním bubnem a multicyklonem pro odloučení TZL, kotel má automatické přikládání, automatické roštování, výhrab popela z kotle i multicyklonu, 1x ventilátor pro primární vzduch, 1x sekundární vzduch, je osazen třemi spalinovými ventilátory napojenými do nového potrubí ústící do původního komínu. 2x napájecí čerpadlo pro napájení bubnu z napájecí nádrže a jedním oběhovým čerpadlem pro oběh vody v roštu kotle.

Automatika je řízena pomocí dotykového displeje. Vytápěna výrobní hala, ve které jsou umístěny parní jednotky. Kotel je napojen na původní parní rozvaděč s původními rozvody.