Všechny námi vyráběné kotle ATOMA jsou na přání zákazníků vyráběny do příkonu 300 kW v 5-té emisní třídě. Pro zákazníky, kteří mají zájem o podstatné snížení TZL instalujeme multicyklony (pro snížení hranice na 30 mg TZL/m3 spalin) nebo integrované (v kotli umístěné) elektrofiltry (pro snížení hranice na 5-7 mg TZL/ m3 spalin) a to již od výkonů kotlů od 20 kW až po 5 MW.

Pro připravované zpřísnění (zavedení) emisí SO2 pro kotle od 1 MW příkonu máme vyvinuto a vyzkoušeno zařízení, kterým dokážeme snížit emisi SO2 na 1/4 původního emisního limitu. Nově připravovanou hranici emisí SO2 400 mg SO2/m3 spalin u kotlů nad 1 MW tímto zařízením dosáhneme.

Kromě kotlů na spalování uhlí, vyrábíme kotle na spalování biomasy v různých formách (štěpka, briketa, kus. dřevo, dřevotříska) a v různých stupních automatizace. Všechny vyráběné kotle na spalování biomasy jsou vyrobeny se spalovací adiabatickou komorou pro splnění emisních parametrů (CO do 100 mg/m3 spalin, NOx do 200 mg/m3 spalin). Plně automatické kotle (na uhlí, biomasu) jsou v provedení od automat. zapalování, přikládání, čištění roštu, výhrabu popele, až po naplnění do popelové nádoby nebo kontejneru, až po čištění výměníku a výhrabu zachyceného popílku z multicyklonu a jeho uložení do popelové nádoby. Všechny tyto činnosti jsou prováděny bez zásahu lidské obsluhy.

Všechny funkce kotle jsou řízeny řídícím modulem ovládaným dotykovým displejem za pomocí také frekvenčních modulů. Kotle lze také ovládat na dálku přes internet a pomocí GSM brány také indikovat poruchové stavy kotlů pomocí sms zpráv přímo obsluze kotlů.

Tyto veškeré funkce a dosažení výše uvedených emisních parametrů lze zajistit u kotlů jak teplovodních, horkovzdušných i parních.

V současné době vyrábíme tyto kotle od výkonu 20 kW až 5 MW. Rovněž veškeré komponenty typu zásobníky (až do 200 m3), dopravníky pásové, šnekové, výměníky (i horkovzdušné z teploty max. 1100°C), bezpečnostní prvky, chladící smyčky vyrábíme ve vlastní výrobě.

V případě zájmu o náš výrobek se obraťte na obchodní oddělení, kde obdržíte informace o nejbližším prodejci ve Vašem okolí nebo uzavřeme smlouvu přímo s Vámi.